oktober 2015

Vårt avfall ska hanteras.  Mycket har hänt sedan sopsorteringen tog ordentlig fart på 1990-talet. Vi talade då om sophanteringens fyra grundbultar: Återbruk, återvinning, förbränning och deponi. Återbruk var den ädlaste formen av sophantering och deponi den sämsta.  De sopor som hamnar på soptippar, deponier,...

Bostads- stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan, Miljöpartiet, besökte Svenska Kommunal- Tekniska Föreningens 113:e årskongress. Han lyfte fram bostadsbristen som ett hinder för hållbar tillväxt. Högre utbildning, arbetsmarknad och näringsliv – alla är de beroende av att kommunerna klarar bostadsförsörjningen och regeringen har satt målet...

Temat för nummer 4 är Hållbara städer och energi, som ges ut strax före Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens årskongress Kommunal Teknik 2015 i Stockholm 8-9 september med Tema Stad och land tillsammans för miljöanpassad tillväxt. I numret kan du därför läsa många artiklar med koppling till kongressorten...

Stockholms stads nya trafikstrategi, Framkomlighetsstrategin, fick mycket uppmärksamhet när den antogs för cirka tre och ett halvt år sen. Men vad har hänt sen dess? Har den nya trafikhierarkin som beskrivs fått genomslag i den faktiska planeringen eller kör Stockholms planerare på i gamla hjulspår? Framkomlighetsstrategin...