Nyheter

Intresset för att delta på årets Kommunala Lantmäteridagar har varit mycket stort och konferensen som äger rum på Södermalm i Stockholm är fullsatt.  Både föreläsare och publik har sett fram emot att äntligen få ses fysiskt. Under förmiddagen har vi fått höra intressanta föredrag om...

16 november genomfördes ett internationellt seminarium - med Föreningen Sveriges Stadsbyggare som medarrangör - om hur covid-pandemin har påverkat de nordiska ländernas samhällsplanering och de nordiska städernas transportsystem. - Det var en intressant förmiddag med generella diskussioner kring hur pandemin har påverkat samhällsplaneringen i Sverige, Danmark...

Även i år har Föreningen Sveriges Stadsbyggare arrangerat ett högaktuellt 3D-seminarium, i år i samarbete med Västerås stad. Årets seminarium var helt digitalt och sändes från studio i Västerås. - Under dagen har vi hört många intressanta presentationer, några aktuella teman har varit automatisering, informationsmodellering och...

Årsmötet i september beslutade om två nya hedersledamöter. Förre ordföranden i föreningen och alltjämt kansli- och medlemsansvarig funktionär samt internationell samordnare, Jan G Nilsson förärades denna hedersbetygelse, liksom även senior adviser i föreningen, Åke Persson som dessutom firar 50 (!) år som medlem i föreningen. Under...