Nyheter

Föreningen Sveriges Stadsbyggare har utsett Spårvägen i Lund till Årets Stadsbyggnadsprojekt 2022. Motiveringen lyder: Att planera och bygga en spårväg är ett omfattande och utmanande stadsbyggnadsprojekt i en modern stad. Särskilt i en stad som Lund med en historisk och känslig miljö. Projektet är ett ekonomiskt stort projekt...

Föreningen Sveriges Stadsbyggare har utsett Thomas Nylund till Årets Stadsbyggare 2022. - Det är väldigt smickrande, jag är oerhört hedrad. Ett fint erkännande efter lång och trogen tjänst inom samhällsbyggnadsområdet, säger Thomas Nylund, senior strateg och rådgivare. Motiveringen lyder: Thomas Nylund har under många år på olika sätt...

Gatu- och parkdagarna 2022 i Helsingborg 15-16 juni bjöd på en storstilad comeback efter pandemin. Konferensen innehöll studiebesök, utställning, ett stort antal högaktuella föredrag, panelsamtal, middag och underhållning. Hans Andersson, ordförande i arrangerande Gatukommittén i Föreningen Sveriges Stadsbyggare, direkt efter konferensen – hur vill du sammanfatta arrangemanget? –...

Årets upplaga av Föreningen Sveriges Stadsbyggares vårträff genomfördes i Helsingborg 31 maj-1 juni.   På agendan fanns kommittéutvecklingsarbete och styrelsemöte, samt även tillfälle att ta del av den stora stadsmässan H22 City Expo som just hade öppnats.   Från föreningen slöt många engagerade upp; styrelse, funktionärer, revisorer, valberedningens ordförande...

Årets upplaga av Lantmäteridagarna genomförs 18-19 maj i Göteborg, där många deltagare har slutit upp för att ta del av konferensen. Det fullmatade programmet uppdaterar deltagarna med det senaste inom en digital samhällsbyggnadsprocess samtidigt som de får möjlighet att djupdyka i aktuella rättsfall och komplexa fastighetsrättsliga...