Nyheter

Nu finns presentationer från årskongressens föredrag på sajten , du hittar dem här. Förutom föredrag kan du även ta del av en presentation av Årets Stadsbyggnadsprojekt 2021 Entréområdet till Gamla Uppsala presenterat av Tove Västibacken, enhetschef och Annika Carlborg, landskapsarkitekt båda på Stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala kommun....

Föreningen Sveriges Stadsbyggare genomförde sin 119:e årskongress vid en alltjämt pandemipåverkad tidpunkt – 20-21 september. Arrangörer, funktionärer, delar av styrelsen och några föredragshållare kunde närvara på plats i Malmö, men kongressdeltagare och flera föredragshållare medverkade på distans. Kongressen med tema Hur utvecklar vi tillsammans den klimatsmarta...

Föreningen Sveriges Stadsbyggare utser årligen Årets Stadsbyggnadsprojekt. I år har föreningen utsett Entréområdet till Gamla Uppsala till Årets Stadsbyggnadsprojekt 2021. När järnvägen grävdes ner genom Gamla Uppsala uppstod en möjlighet att utveckla entrén till Gamla Uppsalas kulturhistoriska område, Uppsala kommuns tredje största besöksmål. Möjligheten togs till...

Föreningen Sveriges Stadsbyggare har svarat på remissen Fi2021/01486 – Stärkt planering för en hållbar utveckling. Sammanfattningsvis är Föreningen Sveriges Stadsbyggare positiva till samtliga förändringsförslag som remissen ger möjlighet att tycka till om och tillstyrker förändringarna. Föreningen anser att utredningen är väl genomförd och därigenom levererar bra och...