Nyheter

Föreningen Sveriges Stadsbyggare genomförde sin 119:e årskongress vid en alltjämt pandemipåverkad tidpunkt – 20-21 september. Arrangörer, funktionärer, delar av styrelsen och några föredragshållare kunde närvara på plats i Malmö, men kongressdeltagare och flera föredragshållare medverkade på distans. Kongressen med tema Hur utvecklar vi tillsammans den klimatsmarta...

Föreningen Sveriges Stadsbyggare utser årligen Årets Stadsbyggnadsprojekt. I år har föreningen utsett Entréområdet till Gamla Uppsala till Årets Stadsbyggnadsprojekt 2021. När järnvägen grävdes ner genom Gamla Uppsala uppstod en möjlighet att utveckla entrén till Gamla Uppsalas kulturhistoriska område, Uppsala kommuns tredje största besöksmål. Möjligheten togs till...

Föreningen Sveriges Stadsbyggare har svarat på remissen Fi2021/01486 – Stärkt planering för en hållbar utveckling. Sammanfattningsvis är Föreningen Sveriges Stadsbyggare positiva till samtliga förändringsförslag som remissen ger möjlighet att tycka till om och tillstyrker förändringarna. Föreningen anser att utredningen är väl genomförd och därigenom levererar bra och...

För första gången sänds Lantmäteridagar digitalt och det är Lennart Moberg från Karlstad som modererar genom denna konferens som är något kortare än vanligt. Det bjuds på många intressanta föredrag från områdeskända föredragshållare. På eftermiddagen den 19 maj hörs till exempel rättsfall i MÖD, grundkartans juridik...