Tidningar 2021

I en debattartikel i denna tidning (nr 2 2021) framfördes kritiska åsikter om Afa Fastigheters projekt Silverskopan 3 i centrala Stockholm. Samhällsdebatten kring stadsbyggnadsfrågor är viktig då vi alla delar vårt gemensamma stadsrum. Men då debattörerna framförde flertalet felaktiga påståenden känner jag ett ansvar som...

Det är glädjande att Afa Fastigheter har responderat på vår debattartikel från Stadsbyggnad nr 2/2021 om kvarteret Silverskopan i Stockholm. De argument som framförs för att försvara rivningen är dock långt ifrån tillräckliga ur miljö- och hållbarhetssynpunkt. För den som arbetar långsiktigt är det alltid...

Temat för det här numret av Stadsbyggnad är ”hållbara kommuner”. Hållbarhet har kanske fått ytterligare en dimension det senaste året. Coronapandemin har ställt mycket på ända. Samhället har lagt ut många miljarder för att mildra effekterna. Samtidigt har miljöfrågorna kommit lite i skymundan även om...

Sorgenfri ligger mitt i Malmö. Här pågår en omvandling av de gamla industrikvarteren i stadsdelens norra delar till ett helt nytt bostadsområde. Ambitionen har varit att utveckla ett tätt område med stadskvarter, där olika byggaktörer bidrar till variation i både arkitektur och upplåtelseformer. Den första...