Artiklar

Städer spelar en viktig roll i klimatanpassningen, men också för klimatpåverkan. Mer än hälften av världens invånare bor i städer och andelen förväntas stiga till 70 procent cirka år 2050. Städer är viktiga centra för innovation och tillväxt, och en motor för ett lands ekonomi,...

Det tog två decenniers idogt och tålmodigt arbete men nu har Lund en spårväg. Och när spårvägen väl var på plats så blev det en tydlig ketchupeffekt – verksamheter vill etablera sig och fastighetsägare vill utveckla och bygga, en veritabel boom pågår alltjämt. "Attraktionen blir tydlig...

Att utvinna elektricitet är komplext. Norrbotten har mycket vattenkraft och ett lägre elpris, så fler och fler elintensiva verksamheter väljer nu att flytta hit. – Lule älv har 15 stora vattenkraftverk, vilket gör att fossilfri stålproduktion nu utvecklas i Boden och Luleå, säger AnneLie Granljung,...

En handlingsplan finns som stöd i arbetet med stadens olika grönstrukturprojekt. Parker, gröna stråk och naturområden finns samlade under ett paraply. ”Tack för att ni gör så fint i Västergårdsskogen.” Det här är bara ett av liknande meddelanden vi på Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg får in efter...

I dagens samhälle är det i regel nya material och nya resurser som används vid projektering av byggnader. Överblivet nytt material blir ofta till avfall och slängs i stället för att sorteras, lämnas tillbaka eller användas i nya projekt. Även när äldre byggnader rivs för...