Artiklar

Arbete pågår för fullt på Riksantikvarieämbetet med att utveckla ett nytt register baserat på geodata och som kommer att innehålla information och kunskapsunderlag om bebyggelse med identifierade kulturvärden i Sverige. Det nya bebyggelseregistret kommer att utvecklas, testas och släppas i etapper under 2024–2025. Mycket är vunnet...

Barns rörelsefrihet riskerar att minska när kommunerna satsar på färre lekplatser, och de befintliga inte är så intressanta för lek som tidigare. – Det har blivit dyrare att bygga och förvalta lekplatser sedan nya standarder för lekredskap infördes 1999, säger Märit Jansson, forskare på Institutionen för...

På cykelavstånd från Västerås city ligger Björnön, en ö och ett naturreservat som med en kort bro förbinds med fastlandet. Björnön är en av västeråsarnas absoluta favoritplatser och hit åker många för att motionera, bada, ge sig upp i höghöjdsbanan eller ta en fika. På...

Hur utvecklar man en unik industrihistorisk miljö till en välkomnande stadsdel där nya mötesplatser och bostäder skapar liv? Den frågan är högst aktuell i Västerås när staden och fastighetsägarna nu planerar för framtiden i det centralt belägna Kopparlunden. Tillsammans tar man sig an utmaningen att...