Artiklar

Enligt Brundtland-kommissionen från år 1987 är social hållbarhet citat: ”En hållbar utveckling är det som tillfredsställer dagens krav utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". Det är en beskrivning som är tidlös och som fortfarande gäller. I dagsläget finns ingen klar definition av...

Det är mycket hedrande att vårt arbete med att stärka arkitektoniska kvaliteter i den byggda miljön har lett till årets arkitekturkommun 2021. Kommunen är en viktig beställare och byggherre i de stadsdelar som i dagsläget byggs om och förändras. Det finns även många andra offentliga och...

Projektet drönargränser föddes ur problemet med osäkra fastighetsgränser. Detta var ett, sedan länge, känt problem för deltagande parter i projektet, och leder bland annat till långa ledtider i samband med bygglovsansökan. Problemet blev ännu större när vi inom samhällsbyggnadsbranschen började sikta på att automatisera bygglovsprocessen....

”Vi måste också skapa en digital tvilling!” Teknikstressen är stor i branschen, allt från små kommuner till regeringskansli. Vi vill vara bäst i världen på digitalisering men har ännu inte en enda (komplett) digital tvilling i landet. Och än mindre än nationell sådan, vilket många andra...