Artiklar

Den globala uppvärmningen förlänger växtsäsongen och gör att skadeinsekter hinner med fler generationer per säsong. Invandrade insekter kan i framtiden övervintra i Sverige med framför allt vektorburna sjukdomar 2) som allvarligt kan påverka både människor och djur. Även myggburna tropiska smittor kan förväntas invandra till Sverige....

Hälso- och säkerhetseffekterna av klimatförändringarna blir allt tydligare. Förekomsten av det vi tidigare kallade extrema väderhändelser ökar. Tillgång på mat, rent vatten och infektionsperspektivet förändras också. Andelen skyfall inträffar också allt oftare. Med skyfall menas mer än 50 millimeter regn per timme. Den centralaste hälsoeffekten av...

Vid värmeböljor blir temperaturen högre i tättbebyggda områden än i områden som ligger lite mer i naturen. – I städernas täta bebyggelse bildas urbana värmeöar, som förstärker effekten av höga temperaturer – vilket vi nu kan se på flera ställen i Europa. Värmeöar uppstår där...

När Stockholms växande befolkning trängde bort containerverksamheten i Frihamnen blev Nynäshamn mottagare av en helt ny containerhamn. I detaljplaneringen av den nya hamnen Norvik var det viktigt för kommunen att säkra naturvärden i anslutning till verksamheten. Idag ligger Norvik containerhamn inbäddat i grönska, från land är...