Artiklar

Vatten som både möjlighet och hot. Vänern en råvattenresurs – och samtidigt översvämningshot, precis som Klarälven. Klimatanpassning är ett vardagsbegrepp i Karlstad – staden som är byggd på ett deltaområde av sediment från älven. Klarälven gör en lång resa från norska fjällområden, genom Värmlands skogar och...

Houston, Texas i slutet av augusti 2017. En dränkt mångmiljonstad, översvämmad av regn som i intensitet och varaktighet aldrig upplevts tidigare. Meterdjupt samlades vattnet på stadens ändlösa arealer av betong och asfalt. Där kunde det inte rinna undan. En bidragande orsak till översvämningens omfattning är olämplig...

Förra året var det torraste på 40 år. I år blev det ännu torrare, och stora delar av Sverige drabbades av vattenbrist. Flera kommuner än vanligt tvingades införa bevattningsförbud. Och debatten om dricksvattenförsörjning tog ordentlig fart. Vattenbristen bredde ut sig i såväl södra och mellersta Sverige...