Artiklar

Grönytefaktor för allmän platsmark gör det möjligt att skapa parker, torg och gatustråk som ger oss ekosystemtjänster – flera stycken samtidigt. Med rätt utformning och placering i rummet kan gröna och blå ytor skapa mer hållbara och attraktiva stadsmiljöer utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt...

Under Almedalsveckan 2012 lanserade NCC rapporten ”Fånga tidstjuvarna och bygg bort bostadsbristen.” I den påstås att det tar två år att bygga hus i Tyskland och tio år i Sverige (från idé till färdigt hus). Det påståendet är långt ifrån så allmängiltigt som det verkar eftersom...

Vi har under de drygt två decennier vi arbetat med genomförandet av detaljplaner fått en del frågor som senare lett till att vi studerat ämnet lite mer. En del genomförande-beskrivningar är ofattbart korta och intetsägande medan många andra är jättebra. Varför är det så? Vi...

Efter det första halvåret ser resultatet av Attefallsreformen ut att bli synnerligen magert. Storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö får tillsammans bara 13 nya bostäder, samtidigt som belastningen  på kommunerna blivit stor. Regeringens information till allmänheten var vilseledande, många fick intrycket att det bara var att...