Artiklar

Västlänken nödvändig för ett växande Göteborg Vad betyder Västlänken för stadsutvecklingen i Göteborg?   Västlänken är en av nycklarna till en större och livskraftigare region i Västsverige men den är också en av nycklarna till ett större och mer hållbart Göteborg. – Göteborg ska växa till en nära...

Solcellsbelysning i offentliga miljöer, parker och på vägar ökar alltmer runtom i Nordamerika nu när tekniken förbättrats och kan lösa även andra kritiska infrastruktursproblem. Solcellsdrift innebär inte bara minskad användning av fossila bränslen. En annan väsentlig fördel med dagens solcellsbelysning är att den redan från början...

Årets cykelfrämjarkommun tre år i rad, Malmö, satsar brett på cykelfronten även 2014. Centralstationens nya cykelgarage, byggt i vatten, står klart. Den första etappen av en så kallad supercykelväg färdigställs. Och så återfår huvudgatorna i stadens centrala delar cykelbanorna som försvann på 60-talet. Bygget av cykelgaraget...