Artiklar

Sverigeförhandlingen pågår nu under sitt tredje verksamhetsår. Den väcker debatt och farhågor inte minst i traditionella planeringskretsar. För mig som tillsammans med Göran Cars haft i uppdrag att som forskare följa processen under 2016 fanns intresse att undersöka hur stora samhällsplaneringsprojekt som drivs i former...

Stadskärnor är väldigt komplexa platser. En lyckad utveckling beror på hur kommunen och dess invånare är beredda att förändras, och på hur lyhörd kommunen är för invånarnas förslag. Ett pilotprojekt i Falkenberg visar att en gnutta humor och ödmjukhet är bra faktorer för framgång. Ur utvecklings-...

Två år efter det värsta skyfallet i mannaminne börjar Malmö säkra staden mot översvämningar vid extremregn. Åtgärderna, som en strategisk plan ger exempel på, är små, enkla såväl som stora, genomgripande i formatet och alla görs ovan mark. Sista dagen i augusti 2014 föll 120 millimeter...

Extrema skyfall och översvämningar både i landsbygd och i tät bebyggelse ledde till att Sundsvalls kommun för snart tio år sedan tog fram en klimatstrategi. För Mats Bergmark som under snart två decennier parerat effekterna av klimatförändringar är det nu ett helt annat hot som är...

Klimatkalkyl är Trafikverkets nya verktyg för att minska infrastrukturens klimatpåverkan. Den används i alla investeringsprojekt som omfattar mer än 50 miljoner kronor. När Trafikverket bygger infrastruktur förbrukas enorma mängder betong, stål och asfalt som bidrar till utsläppen. En del av lösningen är att göra mindre –...