Artiklar

Exploatering viktig för regionens utveckling Ny stadsdel länkar samman stad, land och vatten Stockholms stad planerar för en ny stadsdel i området Hjorthagen, Värtan, Frihamnen och Loudden, kallad Norra Djurgårdsstaden. Området ska bli ett av Europas största stadsutvecklingsprojekt och är i lika hög grad ett hamnutvecklingsprojekt....

Tema Vatten ”Nytänkande kan lösa världens vattenbrist Samordnad planering minskar risk för översvämning Krisdagbok från Skellefteå ”Kommunerna måste göra riskanalyser” Prognosbaserat underhåll...

Är vi resursanalfabeter som använder dricksvatten för att spola i toaletten? I städer runt om i världen ser människor sig om efter nya lösningar för vatten och avlopp. Av Ann-Christin Sjölander, frilansjournalist Foto: Chris Paugh, Ann-Christin Sjölander, Thomas Henriksson Världsvattenveckan i augusti i Stockholm handlade om ”Vatten i...

En ”dagbok” över kriskommunikation och tekniska åtgärder under perioden 18 april – 6 juli dokumenterar föroreningsproblematiken gällande Skellefteås dricksvatten. Här presenteras en förkortad version. Den 18 april kontaktar landstingets smittskyddsenhet (SME) Skellefteå kommuns bygg- och miljökontor (BMK) via telefon. Smittskyddsenheten meddelar att man efter provtagning inom...