Artiklar

När Slussen byggs om uppstår också en unik möjlighet att bygga bort dagens översvämningsrisker runt Mälaren. Just nu kan en olycklig kombination av t. ex en snörik vinter och sedan en snabb snösmältning samtidigt som ett rejält regnoväder drar in leda till allt från översvämmade...

Älvstaden är ett av nordens största stadsutvecklingsprojekt, med plats för 25 000 nya lägenheter och 45 000 nya arbetsplatser, mitt i centrala Göteborg. Nu är det dags att gå från vision till handling. Genom Frihamnen växer en innerstadsdel fram vid älven. Göteborg har en ovanlig potential...

I Göteborg har planeringen för klimatanpassning pågått länge. Ulf Moback berättar om det arbetet – och han tror inte staden behöver flyttas förrän om sisådär ett par hundra år. Men han ser också betydligt mer näraliggande risker med en obefintlig samordning från statsmakternas sida. Sandy i...

Stadsbyggnad nr 3/2014 ute nu! Numret innehåller massor av nyttig läsning inför sommarsemestern. Numrets tema är Stadsutveckling med ett särskilt fokus på Göteborgsregionen, eftersom Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens årskongress och mässan Kommunal Teknik 2014 äger rum i Göteborg 2-3 september i höst. Vi lyfter fram arbetet med...