Artiklar

I Mölndal pågår just nu många spännande projekt. Ett är av dem är att utveckla en ny innerstad. Ett komplext pussel som haft en krokig resa men den första detaljplanen har nyligen vunnit laga kraft och snart hoppas vi kunna sätta spaden i marken. Det var...

Västlänken nödvändig för ett växande Göteborg Vad betyder Västlänken för stadsutvecklingen i Göteborg?   Västlänken är en av nycklarna till en större och livskraftigare region i Västsverige men den är också en av nycklarna till ett större och mer hållbart Göteborg. – Göteborg ska växa till en nära...

Solcellsbelysning i offentliga miljöer, parker och på vägar ökar alltmer runtom i Nordamerika nu när tekniken förbättrats och kan lösa även andra kritiska infrastruktursproblem. Solcellsdrift innebär inte bara minskad användning av fossila bränslen. En annan väsentlig fördel med dagens solcellsbelysning är att den redan från början...