Artiklar

Kan väl underbyggda bygglov ersätta detaljplanering? Kävlinge kommun ville testa. Där byggs nu 24 radhus utan föregående planläggning. Rätt eller fel? I utkanten av den lilla byn Lackalänga i Kävlinge kommun har några högresta och särpräglade lantbruksbyggnader senast använda för kycklinguppfödning, stått som landmärke i decennier....

Vårt avfall ska hanteras.  Mycket har hänt sedan sopsorteringen tog ordentlig fart på 1990-talet. Vi talade då om sophanteringens fyra grundbultar: Återbruk, återvinning, förbränning och deponi. Återbruk var den ädlaste formen av sophantering och deponi den sämsta.  De sopor som hamnar på soptippar, deponier,...

Bostads- stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan, Miljöpartiet, besökte Svenska Kommunal- Tekniska Föreningens 113:e årskongress. Han lyfte fram bostadsbristen som ett hinder för hållbar tillväxt. Högre utbildning, arbetsmarknad och näringsliv – alla är de beroende av att kommunerna klarar bostadsförsörjningen och regeringen har satt målet...

Stockholms stads nya trafikstrategi, Framkomlighetsstrategin, fick mycket uppmärksamhet när den antogs för cirka tre och ett halvt år sen. Men vad har hänt sen dess? Har den nya trafikhierarkin som beskrivs fått genomslag i den faktiska planeringen eller kör Stockholms planerare på i gamla hjulspår? Framkomlighetsstrategin...