Artiklar

Att ha kortklippta gräsmattor på allmänna platser tar stora resurser i anspråk och ger mycket koldioxidutsläpp – delvis i onödan. Om man låter en del av gräsmattan bli en blommande äng, så kan man sänka kostnaderna för bland annat arbetskraft. Dessutom får man ner utsläppen...

Under flera år har det på exploateringskontoret i Stockholms stad pågått en diskussion om hur vi kan följa upp kvaliteten på den allmänna platsmark som vi bygger i samband med att nya bostadsområden växer fram i staden. Exploateringskontoret har även en önskan om att utveckla...

Förändringar inom offentlig förvaltning de senaste decennierna gör att kartan inte längre stämmer med verkligheten. Ett ökande antal privata aktörer, entreprenörer och köpta tjänster gör det allt svårare för tjänstemännen att slå vakt om allmänintresset. Det kan ju vara så att det förakt för samhällets eliter...

Nacka växer och bygger stad. Nacka är en av de kommuner som expanderar starkast i Sverige. I kommunen bor idag nästan 100 000 invånare och år 2030 beräknas 140 000 bo i kommunen. Tunnelbanans utbyggnad till Nacka har skapat möjlighet för stadsutveckling i en takt...

Sverigeförhandlingen pågår nu under sitt tredje verksamhetsår. Den väcker debatt och farhågor inte minst i traditionella planeringskretsar. För mig som tillsammans med Göran Cars haft i uppdrag att som forskare följa processen under 2016 fanns intresse att undersöka hur stora samhällsplaneringsprojekt som drivs i former...