Artiklar

– När ett fåtal stora aktörer får sätta sin prägel på hela områden börjar allt till slut se likadant ut. Många av våra nya bostadsområden i Sverige lider av detta. I Vallastaden ville vi åstadkomma något annat. Den som säger detta är Simon Helmér. Han är...

Det pratas mycket om Örebromodellen. Anledningarna till det är flera. En anledning är att vi själva gärna pratar om modellen när vi får möjlighet. Det gör vi för att vi vill nyansera bostadsdebatten på den nationella arenan och för att vi vill påverka utvecklingen...

I BoStad2021 samverkar Göteborgs stad och ett antal byggaktörer för att få fram 7000 extra bostäder till 2021. Projektledaren Magnus Uhrberg berättar om utmaningarna, framgångsfaktorerna och resultatet – så här långt. 31 detaljplaner i Göteborg ingår i BoStad2021. Samtliga ska vara klara under 2017 för att nå målet...

Att ha kortklippta gräsmattor på allmänna platser tar stora resurser i anspråk och ger mycket koldioxidutsläpp – delvis i onödan. Om man låter en del av gräsmattan bli en blommande äng, så kan man sänka kostnaderna för bland annat arbetskraft. Dessutom får man ner utsläppen...

Under flera år har det på exploateringskontoret i Stockholms stad pågått en diskussion om hur vi kan följa upp kvaliteten på den allmänna platsmark som vi bygger i samband med att nya bostadsområden växer fram i staden. Exploateringskontoret har även en önskan om att utveckla...