Artiklar

Tallinn Vår närmaste huvudstad ”Det är inte lätt att vara est men det är ballt!” Det är inte så många år sedan ”baltikum-vitsarna” florerade som värst. Nu har vi vant oss med våra nygamla grannar i öst och besöker dem allt oftare. Med en halv miljon...

Stockholm Avkrok blir miljöföredöme Stockholms expansion österut begränsas av Östersjön. Därför har staden hittills främst vuxit i övriga tre väderstreck, där det funnits mark att bebygga. Men nu skapas en helt ny stadsdel för omkring 35 000 nya invånare – som en medelstor svensk stad – just...

Svenska Kommunaltekniska föreningen har som ett av sina mål att öka utbytet mellan medlemmarna och att lära av varandra och av andra. Därför ordnade tre kommittéer en studieresa för sina medlemmar under hösten. Det var Kommittén för hållbart samhällsbyggande, Stadsbyggnadskommittén och Trafikkommittén. Arton planerare deltog i resan med fyra välplanerade dagar och...

Ny teknik gör fjärrvärme lönsamt i passivhus Västerås kommun ställer hårdare energikrav än Boverket när nya hus byggs. Normalt lönar det sig inte att dra fjärrvärme till sådana lågenergihus. Men genom att med ny teknik anlägga lokala fjärrvärmenät till låga kostnader och med mycket låga energiförluster...