Artiklar

Parker och natur är räddningen emot den isolering och psykiska ohälsa som covid-19 för med sig. Men en okänslig förtätning av våra städer gör att grönområden försvinner, att luftkvalitén försämras och att beredskapen att bygga motståndskraft i relation till globala kriser minskar. För att stadsborna...

De flesta kommuner har numera mål för utsläppsminskningar, ett arbete Sveriges kommuner och regioner SKR följer med stort intresse. Många ligger i framkant och driver på utvecklingen. Klimatkommunerna är ett nätverk för att få fram effektiva lokala lösningar för samhällsplanering, upphandling och liknande. – I till...

Karlstads kommun tilldelades nyligen utmärkelsen Årets arkitektkommun och avancerade därigenom från fjolårets tionde till årets första plats. Priset delas ut av Sveriges Arkitekter och HSB, ett pris som bygger både på arkitekters egna åsikter och offentlig statistik där bland annat byggande i förhållande till behov...

Coronapandemin har förändrat vårt sätt att leva, vårt förhållande till natur och vårt sätt att använda stadsrummet. Vårt gemensamma uterum har blivit en del av vårt vardagsrum. Mellanrummen mellan byggnaderna, skogspartierna, hela vår svenska landsbygd är viktigare än någonsin. Mycket av förändringarna är av godo för...