Artiklar

Stationsområdet är en ny stadsdel som växer fram i Ängelholm. Här omvandlas gammal industrimark och ödetomter till en grön stadsdel och ett ideal för hållbar utveckling i kommunen. Det planeras för cirka 2500–2700 nya bostäder alldeles intill både järnvägsstation, centrum och stora rekreativa områden som...