Artiklar

Svenska Kommunaltekniska föreningen har som ett av sina mål att öka utbytet mellan medlemmarna och att lära av varandra och av andra. Därför ordnade tre kommittéer en studieresa för sina medlemmar under hösten. Det var Kommittén för hållbart samhällsbyggande, Stadsbyggnadskommittén och Trafikkommittén. Arton planerare deltog i resan med fyra välplanerade dagar och...

Ny teknik gör fjärrvärme lönsamt i passivhus Västerås kommun ställer hårdare energikrav än Boverket när nya hus byggs. Normalt lönar det sig inte att dra fjärrvärme till sådana lågenergihus. Men genom att med ny teknik anlägga lokala fjärrvärmenät till låga kostnader och med mycket låga energiförluster...

När Götatunneln togs i bruk år 2006 och de stora trafikströmmarna leddes ner under marken innebar det att en barriär försvann i centrala Göteborg. Äntligen har det blivit möjligt att återförena staden med vattnet. Av Kenth Lärk, journalist Medialaget Skeppsbron ska bli göteborgarnas mötesplats vid älven. Stadsdelen ligger vid...

Bakläxa på åtta års planarbete och fråntagna rätten att själva bevilja bygglov. Simrishamns kommun får nu smaka på Länsstyrelsen i Skånes tuffa tag. Av Bitte Nord, frilansjournalist Med ett nyligen fattat beslut om tillsyn av områdena Norrekås och Örnahusen vill Länsstyrelsen att Simrishamn visar större respekt för...

Motiverade invånare lever grönt Be Green Umeå har av Kommunaltekniska föreningen utnämnts  till ”2011 års kommunaltekniska projekt”  Projektet tilldelades även priset ”Årets marknadsförare 2011” av Marknadsföreningen i Umeå . Av Emma Ödling Be Green Umeå heter Umeåregionens kontor som driver projektet Green citizens of Europe – innovative tools...