Artiklar

Västerås knyter ihop sitt Centrum med de nya stadsdelarna vid Mälaren genom att bygga ett nytt resecentrum med en djärv och modern gestaltning. De nya byggnaderna har tillgängliga passager som ger fotgängare och cyklister möjlighet att passera spårområdet tryggt och säkert. Västerås Resecentrum är en...

Stockholms läns befolkning ökar med 35–40 000 personer varje år och om 20 år bor var fjärde svensk här. Regionen är en av de snabbast växande i Europa. Det krävs smarta lösningar för att både nya och gamla stockholmare smidigt ska kunna resa till ...

Falkenbergs kommun arbetar målinriktat med att utveckla stadskärnan. Sedan ett år tillbaka är Henrik Olsson, 2013 utsedd till Årets centrumutvecklare för sitt arbete i Kungsbacka, utvecklingsledare för centrumutvecklingen i Falkenberg. – Det första vi gör är att fråga medborgarna, sedan arbetar vi över yrkesgränserna – så...

ÅF Lighting i Göteborg fick för ett par år sedan ett uppdrag av Familjebostäder att titta över vad som behövde göras på deras belysningsanläggningar inför Ekodesigndirektivets utfasning av ljuskällor. Behovet var stort och kunskapen om det samlade beståndet dåligt. Projektet avgränsades till att omfatta all utomhusbelysning...