Artiklar

Utbyggnaden av laddinfrastrukturen för elbilar pågår för fullt i Sverige. Regeringen och Klimatklivet har reserverat betydande belopp fram till år 2020. Enligt elkraftbranschens intresseorganisation Power Circle, så saknar en tredjedel av landets 290 kommuner laddstationer för elbilar. – Den stora utmaningen framöver är att ordna laddplatser i...

Peter Eriksson, MP, bostads- och digitaliseringsminister tog sig tid i ett i övrigt mycket hektiskt schema med bland annat spadtag för Göteborgs stads stora bostadssatsning BoStad2021 till att hålla ett föredrag på Föreningen Sveriges Stadsbyggares 115:e årskongress och därefter ge en intervju för tidskriften Stadsbyggnad. Peter...

Det automatiserade transportsystemet kommer påverka allas våra liv på helt genomgripande sätt. Förändringen kan mycket väl bli större än den som den smarta mobiltelefonen innebar när den kom, en förändring som vi faktiskt bara sett början på ännu. Jag är optimist. Jag är övertygad om att...

Mölndal ligger direkt söder om Göteborg och har i dagarna passerat 65 000 invånare-strecket. Kommunen har sin bebyggelse koncentrerat till den norra delen som gör att kommunen ”flyter ihop” med Göteborgs södra delar. Kommunikationerna är mycket goda. Längre söderut, längs E6 och Västkustbanan, finns samhällena...

År 2021 fyller Göteborg 400 år. Visionen inför jubileet är att staden ska vara ”internationellt känd som en modig förebild för hållbar tillväxt. Vi är en innovativ, öppen och inkluderande stad där alla invånare känner mening och delaktighet”. Göteborgs 300-årsjubileum firades med en påkostad världsutställning, då...