Artiklar

Växjö stad är uppbyggd runt sjöarna Trummen, Växjösjön, Södra Bergundasjön och Norra Bergundasjön. I takt med att vattenkvaliteten i sjöarna förbättrats har en attraktiv stadsmiljö vuxit fram som idag erbjuder ett rikt utbud av aktiviteter och upplevelser. Samlingsnamnet för dessa sjöar är Växjösjöarna. Gemensamt för sjöarna...

På Stadsarkitektdagen hösten 2023 på temat "Mellanrummens möjligheter" gavs jag tillfälle att berätta om Fickparker på enköpingska – inspirerande, gröna och hållbara (mellan)rum. Det fick mig att reflektera kring våra utmaningar att låta grönstrukturen ta plats i staden. Hur brett ska ett grönstråk vara? Hur stor...

En förutsättning för att skapa smarta städer där tillämpad AI, digitala verktyg och tjänster underlättar invånarnas vardag och effektiviserar stadens funktioner ur ett hållbart och långsiktigt perspektiv är data. Sverige ligger långt fram när det gäller digitalisering, men långt efter många andra länder när det...

Växjö kommun gjorde under 2022 en sammanslagning av tekniska förvaltningen, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och planeringsavdelningen på kommunledningsförvaltningen. Dessa fyra delar kom att bilda Växjö kommuns samhällsbyggnadsförvaltning med sammanlagt omkring 330 medarbetare. Syftet med att bilda en ny förvaltning var att få till en ökad helhetsplanering,...