Artiklar

I Umeå gillar man att samverka, gärna i nya och ibland oväntade konstellationer. När staden ska växa tar man tillfället i akt att tillsammans med många viktiga aktörer planera för en långsiktigt hållbar god stadsutveckling i det nya området Tomtebo strand. Här ska 3000 bostäder...

En tidigare avfolkningskommun Skellefteå, med 38 mil kust och fem stora älvar, växer nu i en rasande fart. Etableringen av Northvolt ger tusentals jobb och Norrbotniabanan ökar möjligheten för transporter. Detaljplanerna för fyra trafikkorsningar och stora infrastrukturprojekt ska vara klara det här året. – Trafikverket tar...

Stationsområdet är en ny stadsdel som växer fram i Ängelholm. Här omvandlas gammal industrimark och ödetomter till en grön stadsdel och ett ideal för hållbar utveckling i kommunen. Det planeras för cirka 2500–2700 nya bostäder alldeles intill både järnvägsstation, centrum och stora rekreativa områden som...